Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) for køb hos Vendsyssel FF

 

Billetkøb:

Aftaleindgåelsen af købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Vendsyssel FF har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetter kan købes via www.vendsysselff.dk. Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort etc. For at afslutte køb af billetter skal du godkende nærværende handelsbetingelser. Billetkøbet underlagt dansk rets almindelige regler. Retten i Hjørring er værneting.

Betaling: 

Du kan betale for dine billetter med Dankort og Visakort samt andre kreditkort. Al kommunikation mellem dig og shop.vendsysselff.dk sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og Vendsyssel FF gemmer ikke kortoplysningerne.

Leverings- og administrationsomkostninger Der betales 10 kr. i billetgebyr. Alle priser er inklusiv eventuel moms og afgifter.

Billetten:

Billetten med den påtrykte stregkode er dit adgangsbevis til det pågældende arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan derfor ikke anvendes flere gange. HUSK at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.

Bortkomst:

Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan Vendsyssel FF mod gebyr udstede en ny billet. Den nye billet vil have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og er herefter ugyldig. Gebyret for at genudskrive en bortkommet billet er DKK 100,- i ekspeditionsgebyr samt billetgebyret pr. billet. Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da de oprindelige billetter er annulleret.

Ændring af arrangement: 

Ændring af et arrangement kan ske indtil 48 timer før oprindelig afholdelse. Der er her typisk tale om ændring af spilletidspunktet herunder dato og tidspunkt for et fodboldboldarrangement. Ændringerne kan ske som led i aftaler mellem den turneringsansvarlige og et givent medie. Ændringer i datoen, tidspunkt, spillested, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke ved ændring. Ændring af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail (hvis du er oprettet som kunde i forbindelse med købet) samt på www.vendsysselff.dk.

Ombytning eller refundering: 

Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller andet arrangement. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. 

Aflysning: 

Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Aflysning af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail samt på www.vendsysselff.dk. Ved aflysning refunderes billetprisen automatisk, og beløbet indsættes på det anvendte betalingskort indenfor 8 hverdage. Hvis arrangementet er købt kontant, skal du henvende dig til Vendsyssel FF's administration for at få beløbet refunderet. Betalingsgebyr og billetgebyr refunderes ikke.

Reklamation: 

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til Vendsyssel FF.

Forbehold: 

Vendsyssel FF forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. Vendsyssel FF tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementer herunder bl.a. priser, spillested, dato og tidspunkt samt for udsolgte arrangementer. Vendsyssel FF er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar er idømt efter dansk rets almindelige regler.

Fotografering og optagelser: 

Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

 

Handelsbetingelserne er opdateret og gældende fra den 24. juli 2018.